List truyn đam m đã hoàn

I, Trường văn

1.     Lúc bắt đầu là bị cưỡng gian – Tử Lam sưu tập (tức là hem bít tác giả là ai)

2. Diệp vũ hoa khaiTự tằng tương thức dĩnh quy lai

3.     Hắc y đại hiệp với bạch y ma giáo giáo chủ Lưu Ly Châu Ki

4. Thiếp thân tể tướngKinh Mộng

5.    Tù phi Đoạn Tàn Tình

6.   Thiếu niên đích yêu ướcVị Tịch

7.    Chỉnh cổ

8.  Phong cuồng đích mộc đầu

9.     Ác ma nhân kỵHắc Bạch Kiếm Yêu

10.   Toạ khán vân khởi thìTiêu Hàn Vũ Ngân

11.    Mạch thượng hoa khaiHắc Bạch Kiếm Yêu

12.      Thuỷ tiết bất thôngMê Dương

13.      Điềm mật anh túcMê Dương

14.    Cực lạc tiên sư Mê Dương

15.       Dụ hoặcKhông thành kế

16.      Vận động khố hạ bí mậtMê Dương

17.      Khất cái hoàng đếĐọa Thiên

18.      Muốn ngủ liền ngủPhong Lộng

19. Đường đột mĩ nhânPhong Khởi Liên Y

II, Đoản văn

*WP của bé Châu

1. Ghen tỵ – Tình Ngư

2.  Lưỡng tiểu vô hiềm sai – Cẩn Hàn

3. Lời nói dối màu trắng – Getyat

Link: http://manchaulau.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-do%E1%BA%A3n-van/

*WP ss Phiêu Vân

4. Chưởng quỹ  – Đào Phù

5. Đấu ngoan – Đào Phù

6. Hoa Hoa công tử – Hà Đồng

7. Tình cổ – Đào Phù

Link: http://pvvd.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/do%E1%BA%A3n-van/

*WP của ss Hoàng Ngọc Cầm

7. Thiên hảo lam – Tiêu Hàn Vũ Ngân

8. Lời cầu hôn thứ 102 – Hắc Bạch Kiếm Yêu

9.  PN SCINhĩ Nhã

Link: http://hoangngoccam.wordpress.com/muc-luc-doan-van/

*WP của ss Cat

10. Fanfic về ViewFinder – Lady Gemtear

Link: http://cat0o0.wordpress.com/2010/12/20/xoi-th%E1%BB%8Bt-de-   m%E1%BA%A1i-zo-m%E1%BA%A1i-zo/

*WP của ss Ney

11. Ân, không sao cả!Bò cạp ôn nhu

Link: http://aoanhnhatmau.wordpress.com/%E2%80%A2an-khong-sao-c%E1%BA%A3%E2%80%A2/

(ko bít sao sửa mấy lần vẫn ko thành link đc, ai muốn đọc copy rồi paste nhé)

Tạm thời list đam mỹ hoàn chỉ có đến đây thôi. Thực ra là còn nhiều nữa nhưng mà vì chưa nhận đc sự đồng ý của các editor/dịch giả nên ko dám dẫn link. Sẽ cố gắng năn nỉ ỷ ôi, dùng mọi thủ đoạn để sớm ngày tăng số lượng của list:D.

Lưu ý nhỏ là các truyện này phần lớn rating đều khoảng 18+, ai chưa đủ tuổi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi kích vào link